Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 A
Częstochowa
  • bg_page
  • bg_page-01
  • bg_page-02
  • bg_page-02

DAROWIZNY


Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie naszego dzieła duszpasterskiego oraz pomoc w utrzymywaniu kościółka Rektorackego! Wszelkie darowizny w tych celach prosimy kierować na następujące konto bankowe:

Kościół Rektoralny pw. Najświętszego Imienia Maryi
Aleja Najświętszej Maryi Panny 56A 42-200 Częstochowa
PKO Bank Polski 06 1020 1664 0000 3102 0715 5601