Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 A
Częstochowa

6-tygodniowy program odnowienia wiary

img_testim_006

Podręcznik uczestnika „Przebudzenie wiary”

Zmartwychwstanie ma ogromne konsekwencje dla naszego życia. Jeśli Jezus powstał z martwych to znaczy, że ma ono konkretną moc dla każdego wierzącego…
  
img_testim_006

1. Moc Zmartwychwstania

Zmartwychwstanie ma ogromne konsekwencje dla naszego życia. Jeśli Jezus powstał z martwych to znaczy, że ma ono konkretną moc dla każdego wierzącego…
ks. Rafał Kowalski
img_testim_006

2. Marny połów ryb

Zmartwychwstaniu Jezusa towarzyszyło wiele znaków i cudów. W tym samym jednak czasie uczniowie doświadczyli wielkiego zwątpienia i rozczarowania…
       ks. Mikołaj Węgrzyn
img_testim_006

3. Osobista decyzja

Przynależność do Jezusa opiera się więc na bezpośredniej i osobistej relacji, jaką z Nim nawiązujemy poprzez akt decyzji woli wyrażonej w modlitwie…
       ks. Rafał Kowalski
img_testim_006

4. Być uczniem

Na drodze do stawania się uczniem Chrystusa czekają trzy demony, dwie herezje i 3 anioły…
       ks. Rafał Kowalski
img_testim_006

5. Odnowione serce

Powołaniem ucznia jest stać się jak Mistrz. Nie tylko posiąść wiedzę i zdobyć doświadczenie, ale przede wszystkim upodobnić się do swojego nauczyciela.…
       ks. Mikołaj Węgrzyn